Programma


3 MĒNEŠU FOTOSTUDIJAS "AT FOTO" FOTOKURSU PROGRAMMA: 1 LĪMENIS.

1. NODARBĪBA

Fotoaparāts. Fotoaparātu veidi, to atšķirības. Fotoaparāta funkcijas un to iestatīšana. Digitāla attēla formāti, to atšķirības un izvēle. Fotogrāfijas tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte, kā saprast un vērtēt fotogrāfijas. Fotogrāfa ekipējums (fotoaksesuāri, statīvi, kur tos iegādāties, to remonts, lietota fototehnika utml.).

2. NODARBĪBA

Fotoobjektīvs. Fotoobjektīvu veidi, apzīmējumi un atšķirības. Fotoobjektīva izvēle. Fotoobjektīva galvenie parametri. Fotoobjektīva fokusa attālums un diafragmas atvērums. Fotoattēla asuma iestatīšanas parametri. Makrorežīms. Fotoobjektīva parametru izmantošana fotogrāfijas kompozīcijas un satura veidošanas procesā. Zoom objektīvi un objektīvi ar nemainīgu fokusa attālumu.

3. NODARBĪBA

Fotografēšanas režīmi. Fotokameras lietošanas režīmi, to uzstādīšana. Sensora jūtība un ISO. Fotografēšanas parametru iestatīšana. Fotografēšanas ilguma izvēle. Attēla gaišums un histogramma. Kontrasts, gaišo un tumšo laukumu attiecība fotogrāfijā. Fotoaparāta iestatījumu izvēle. Ilglaicīga fotografēšana, izmantojot fotostatīvu.

4. NODARBĪBA

Zibspuldze. Fotoaprāta iebūvētās un ārējās zibspuldzes izvēle un lietošana. Zibspuldzes aksesuāri. Fotografēšana telpās un nepietiekamas gaismas apstākļos. Gaisma un krāsa fotogrāfijā. Krāsas un baltā balanss, dažādi baltā balansa režīmi. Gaisma dabā un mākslīgais apgaismojums. Fotofiltru veidi un to pielietojums fotogrāfijā.

5. NODARBĪBA

Apgaismojums fotogrāfijā. Apgaismojuma izvēle un veidošana fotogrāfijā. Biežāk izmantojamie apgaismojumu veidi. Dabiskais un mākslīgais apgaismojums. Zibspuldzes un fotostudijas apgaismojums. Atstarotāju un izkliedētāju lietošana.

6. NODARBĪBA

Kompozīcija. Attēla sastāvdaļas un to savstarpējā ietekme. Galvenais objekts. Attēla vizuālais un sižetiskais centrs. Zelta griezums. Formu, līniju un ģeometriskā kompozīcija. Gaisma, tonalitāte, krāsa un kontrasts attēla kompozīcijā. Skatupunkts un fotografēšanas momenta izvēle.

7. NODARBĪBA

Cilvēku fotografēšana. Portrets. Grupas portrets. Bērnu fotografēšana. Cilvēku fotografēšana dažādās situācijās – telpā, dabā, uz ielas. Zibspuldzes un atstarotāju praktiska izmantošana.

8. NODARBĪBA

Fotofiltri un dabas fotografēšana. Fotofiltru veidi, apzīmējumi, fotofiltru izmantošana fotogrāfijā. Ainava un dabas fotogrāfija. Fotogrāfiju apvienošana, HDR un panorāma. Dzīvnieku fotografēšana. Makro fotogrāfija. Fotostatīva izvēle un lietošana.

9. NODARBĪBA

Priekšmetu un reklāmas fotogrāfija. Klusā daba un priekšmetu fotografēšana. Pasākumu fotografēšana un reportāža (svētki, kāzas, sporta pasākumi, teātris, koncerti utml.)  Arhitektūras un interjera fotogrāfija. .

10. NODARBĪBA

Fotografēšana ar fotostudijas apgaismojumu. Dažādu apgaismojuma veidu izmantošana praksē. Fotografēšana uz balta, pelēka un melna fona. Virzīta un izkliedēta apgaismojuma veidošana.

11. NODARBĪBA

Fotogrāfijas pēcapstrāde. Pēcapstrādes programmas izvēle. Fotogrāfiju atlase un uzglabāšana. Pamatopcijas un galvenie soļi pēcapstrādē. Fotogrāfiju apstrāde programmā "Adobe Lightroom". Fotogrāfijas defektu labošana. Pēcapstrādes automatizācija.

12. NODARBĪBA

Fotogrāfiju pēcapstrāde.  Fotogrāfiju apstrāde programmā "Adobe Photoshop". Fotogrāfiju lokālā korekcija un apvienošana, darbs ar slāņiem. Portretu korekcija. Mākslinieciska apstrāde. Fotogrāfijas noformēšana un prezentācija. Fotokursu apliecību izsniegšana.

3 MĒNEŠU FOTOSTUDIJAS "ATFOTO" FOTOKURSU PROGRAMMA: 2. LĪMENIS.

1. NODARBĪBA

   Fotografēšanas aprīkojuma un fotoapgaismojuma izvēle cilvēku un priekšmetu fotografēšanā. Fotografēšanas parametri  un  iestatijumi. Fotografēšana dabiskās gaismas un fotostudijas apstākļos. Fotoapstrādes programmas fotografēšanas procesā.

2.NODARBĪBA

  Priekšmetu un produktu fotografēšanas veidi. Forma, krāsa, faktūra un citas fotografējamo  objektu īpašību atspoguļošana. Kompozīcija un saturs priekšmetu fotografēšanā.

3.NODARBĪBA

Priekšmetu un produktu fotografēšana uz gaiša fona. Dažādas gaismas shēmas, izmantojot pastāvīgo un zibspuldžu apgaismojumu.

4.NODARBĪBA

Priekšmetu un produktu fotografēšana uz tumša un melna fona. Dažādas gaismas shēmas, izmantojot pastāvīgo un zibspuldžu apgaismojumu.

5.NODARBĪBA

Metāla, stikla, spīdīgu virsmu fotografēšana. Dažādas gaismas shēmas, izmantojot pastāvīgo un zibspuldžu apgaismojumu.

6.NODARBĪBA

Zibspuldžu un dažādu ekspozīcijas laiku  izmantošana. Gaismas otas tehnika. Dažādas gaismas shēmas, piemēri.

7.NODARBĪBA

Priekšmetu un produktu fotogrāfiju apstrāde izmantojot Adobe lightroom, Adobe photoshop, Capture one programmas. Galvenie apstrādes soļi, piemēri.

8.NODARBĪBA

Cilvēku fotogrāfiju veidi ( portrets, reportāža, reklāma). Kompozīcija, saturs un psiholoģiskie aspekti cilvēku fotografēšanā. Fototehnikas iestatijumu  un fotoaksesuāru izvēle dažādās fotografēšanas situācijās. Apgaismojuma veidi cilvēku fotografēšanā.

9.NODARBĪBA

Cilvēku un apģērbu fotografēšana uz balta  un gaiša fona. Dažādas gaismas shēmas, izmantojot pastāvīgo, zibspuldžu un fotostudijas apgaismojumu.

10.NODARBĪBA

Cilvēku fotografēšana uz tumša un melna fona. Cilvēku fotografēšana uz pelēka un raiba fona. Dažādas gaismas shēmas, piemēri.

11. NODARBĪBA

Fotofiltri fotostudijā, krāsaina gaisma un gaismu efekti. Īsu fotgrāfēšanas laiku un gaismas impulsu izmantošana, ūdens, uguns fotografēšana. Dažādas gaismas shēmas, izmantojot pastāvīgo, zibspuldžu un fotostudijas apgaismojumu.

12.NODARBĪBA

Cilvēku fotogrāfiju apstrāde izmantojot Adobe lightroom, Adobe photoshop, Capture one programmas. Galvenie apstrādes soļi, piemēri.

Fotokursos var piedalīties arī bez sava datora, jo fotogrāfiju pēcapstrādes paņēmieni tiek demonstrēti uz projektora ekrāna.

FOTOGRĀFIJU PĒCAPSTRĀDE PROGRAMMĀS "ADOBE LIGHTROOM" UN "ADOBE PHOTOSHOP"  

.

" Fotogrāfiju apstrāde izmantojot Adobe Lightroom programmu “

 • Fotogrāfiju importēšana un eksportēšana Lightroom katalogā.
 • Attēlu organizēšana, atlase, grupēšana, katalogu veidošana.
 • Fotogrāfiju ekspozīcijas (tonālā, gaišuma, kontrasta,)  korekcija.
 • Baltā balansa un krāsu korekcija.
 • Kadrēšana un fotogrāfijas izmēru maiņa.
 • Fotogrāfijas perspektīves, līniju un formu korekcija.
 • Fotogrāfijas lokālā, atsevišķu daļu un elementu korekcija.
 • Portretu retuša.
 • Attēlu apvienošana, HDR un  panorāmu veidošana.
 • Attēla asuma   un detalizācijas korekcijas metodes.
 • Fotogrāfiju sagatavošana lietošanai internetā.
 • Apstrādes procesa automatizācija.

 

" Fotogrāfiju apstrāde izmantojot Adobe Photoshop programmu “

 • Failu formātu apstrādes atšķirības.
 • Fotogrāfiju ekspozīcijas (tonālā, gaišuma, kontrasta,)  korekcija.
 • Baltā balansa un gaismas krāsas korekcija.
 • Digitāla attēla krāsu korekcija.
 • Attēla ģeometrijas labošana.
 • Kadrēšana un fotogrāfijas izmēru maiņa.
 • Fotogrāfijas perspektīves, līniju un formu korekcija.
 • Fotogrāfijas lokālā, atsevišķu daļu un elementu korekcija.
 • Iezīmēšanas rīki, to praktiska pielietošana.
 • Darbs ar slāņiem. Slāņu veidošana.
 • Slāņu kārtošana, organizēšana, grupēšana.
 • Portretu retuša.
 • Attēlu apvienošana, panorāmu veidošana.
 • Attēla asuma korekcijas metodes.
 • Teksta un objektu pievienošana.
 • Fotogrāfiju sagatavošana lietošanai tīmeklī.
 • Apstrādes procesa automatizācija.